El próximo lunes día 15 de marzo de 2021 entra en funcionamiento
El Ayuntamiento de Manacor ha presentado la Zona de Prioridad de Residentes que afecta a 67 calles, 9 kilómetros lineales; El 15 de marzo
La Zona de Prioridad de Residentes (ZPR) circunvala las calles Verónica, plaza Sant Jaume, calle Alegría, Avenida del Tren, Avenida del Torrente, Sant Crist, plaza Ramón Llull, Amargura. Habrá un plazo para adaptarse.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 02/03/2021 - 13:16:58
Será por Internet donde se tenga toda la información y en la página web de podrá sacar los distintivos de Residentes para personas y vehículos. Podrán entrar en esa zona todos tipo de mercancías, mercaderías, reparto

El próximo lunes día 15 de marzo de 2021 entra en funcionamiento en Manacor los nuevos cambios y profundos de Movilidad. Habrá una zona delimitada para prioridad de residentes (ZPR), por donde solo se podrá circular a 20 kilómetros por hora. Afectará a 67 calles y plazas de la ciudad y se conocerá porque hay 8 entradas de color vino tinto. Son en concreto 9 kilómetros lineales a disposición de los viandantes, aquellos que van sin ningún aparato a motor, a pie.

La Zona de Prioridad de Residentes (ZPR) circunvala las calles Verónica, plaza Sant Jaume, calle Alegría, Avenida del Tren, Avenida del Torrente, Sant Crist, plaza Ramón Llull, Amargura. Habrá un plazo para adaptarse. También habrá zona prioritaria para bicicletas y monopatines. Los residentes llevarán un distintivo verde. Los comerciales un distintivo rojo. La nueva medida no elimina ningún estacionamiento, al contrario, se ganan plazas de parking, pero en lugares definidos y establecidos.

(ZPR), por donde solo se podrá circular a 20 kilómetros a la hora máximo. Afectará a 67 calles y plazas de la ciudad y se conocerá porque hay 8 entradas de color morado. Son en concreto 9 kilómetros lineales

Será por Internet donde se tenga toda la información y en la página web se podrá sacar los distintivos de Residentes para personas y vehículos. Podrán entrar en esa zona todos tipo de mercancías, mercaderías, reparto, quienes tengan un parking o cochera, proveedores. Una Ordenanza nueva aclara todo. Está en la web municipal. Habrá un punto de información permanente en la plaza de las Verduras y también informadores de calle a entrada y salidas de zonas.

Es un plan ambicioso donde se pretende humanizar la ciudad. Adaptarse a la normativa de Medio Ambiente vigente. Será tolerante el Ayuntamiento los primeros meses hasta que haya tiempo suficiente desde la promulgación. Se cambiarán señales, direcciones. Modificaciones importantes en la callejero. No se pretende recaudar, simplemente evitar que los vehículos que no sea necesario que pasen por el centro, se queden en el extrarradio. Quedará un vial libre que atraviesa todo Manacor para la circulación de coches.

Quienes no sean residentes pero tengan una cochera, parking, vivienda, en la ZPR, deberán comunicarlo al Ayuntamiento de Manacor y se le habilitarán los trámites para evitar cualquier multa o malentendido. Se podrán hacer los trámites desde la página web municipal, la cual estará en los próximos días operativa en todo lo referente a la ZPR.

Han explicado el proyecto varios miembros del Equipo de Gobierno y el propio alcalde Miquel Oliver, el responsable de Servicios Generales Sebastià Llodrà y los técnicos municipales autores del proyecto y los estudios. Una novedad que una vez comprendida será de fácil adaptación.

Manacor pacifica el trànsit al centre de la ciutat amb la creació de la Zona de Prioritat per als Residents. Els vianants tendran prioritat als 67 carrers en què s'implantarà la mesura, a partir de dia 15 de març.

Manacor posa en marxa la la Zona de Prioritat per als Residents al centre de Manacor. Es tracta d’una mesura que pacificarà el trànsit a 67 carrers del centre de la ciutat gràcies a la restricció de la circulació als no residents, a partir de dia 15 de març.

Aquesta iniciativa promou una mobilitat segura i sostenible per als usuaris de la via pública al centre de Manacor. En aquesta àrea, la prioritat de pas serà dels vianants en primer lloc, i de les bicicletes i vehicles de mobilitat personal en segon lloc.

La filosofia de la mesura és la d’implantar un model semblant al de moltes ciutats europees que ja han posat en marxa amb èxit la millora de la convivència entre la circulació de vehicles i les persones, amb importants efectes positius sobre l’activitat econòmica, ja que les compres i l’accés a les terrasses resulta molt més senzill i esdevé una experiència molt més agradable.

Aquesta mesura contempla que els residents al centre puguin circular amb els seus vehicles dins la zona ZPR, a més de tota una sèrie d’excepcions per facilitar el transport necessari a nivell comercial, així com els serveis públics, especialment els sanitaris i el transport de persones majors.

Així, es pretén augmentar l'espai disponible per a les persones i reduir l'espai dels vehicles; fer el centre de la ciutat més tranquil reduint el renou, la circulació i la velocitat dels vehicles motoritzats; prioritzar la circulació a peu; i reduir la presència de vehicles del centre de la ciutat.

La fórmula per desenvolupar la Zona de Prioritat Residencial al centre de Manacor és l’Ordenança Reguladora sobre l'ús de les vies ubicades dins una Zona de Prioritat Residencial (BOIB núm. 10 de 23.01.2021), que es va aprovar definitivament el passat mes de gener.

Les principals característiques de la ZPR són:

1.- El vianant sempre té prioritat a les seves accions.

2.- La velocitat màxima per a tots els vehicles és de 20 quilòmetres per hora.

3.- Només poden accedir a la ZPR els vehicles dels residents, les persones que tinguin algun garatge a la zona, els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats. La ZPR és una àrea social i comercial atractiva i agradable a Manacor, tan per a residents com per a treballadors, comerciants visitants.

La ZPR del centre de Manacor se senyalitzarà mitjançant senyals verticals i també franges impreses a la calçada dels principal accessos a aquesta àrea. Així mateix, al llarg de 2021 es preveu també la instal·lació de càmeres de vídeovigilància per fer efectiu el control dels vehicles autoritzats.

"Es tracta d'una mesura que no necessita de grans obres per poder ser implantada, però que és molt efectiva i una de les més importants del mandat", ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, durant la presentació de la mesura. 

Podran accedir a la ZPR del centre de Manacor els residents i les persones que tinguin un garatge privat a aquesta zona, els serveis públics (cossos de seguretat, bombers, ambulàncies, vehicles municipals,...), els propietaris de negocis situats dins la ZPR, els vehicles comercials que realitzin operacions de càrrega i descàrrega, els taxis i serveis públics de viatgers en acte de servei, els vehicles que transporten malalts greus o persones amb mobilitat reduïda des de o fins algun immoble situat a la zona, els vehicles amb permís especial atorgat per l'Ajuntament de Manacor per a realitzar alguna operació esporàdica degudament justificada.

En tots els casos s'haurà de sol·licitar autorització, mitjançant la plataforma web www.mobilitatmanacor.cat Així, hi haurà quatre tipus d'autoritzacions, que hauran d'exhibir els vehicles:

- Residencial: es generarà automàticament només introduïnt la matrícula del vehicle al sistema. No caldrà aportar documentació addicional. El distintiu és de color verd. Els residents poden circular i estacionar dins l'àmbit de la ZPR.

- Garatges: cal aportar documentació que acrediti l'ús o propietat d'un aparcament (contracte d'arrendament, escriptures, o altra documentació). El distintiu també és de color verd. Els vehicles amb aquesta autorització poden circular per dins la ZPR però només poden estacionar dins els garatges que han acreditat.

- Comercial: per aconseguir l'autorització, que és de color groc, cal aportar documentació (llicència d'obertura, IAE, etc...). Els vehicles amb aquesta autorització poden circular i fer operacions de càrrega i descàrrega dins la ZPR però no hi poden estacionar. 

- Puntual: per obtenir aquesta autorització, pensada per a casos excepcionals, caldrà fer-ho mitjançant la pàgina web. En aquest apartat hi podem trobar els següents supòsits preestablerts: transport de persones amb mobilitat reduïda, accés amb permís policial, accés per obres, accés per operacions de càrrega i descàrrega autoritzades, transport de clients a establiments turístics, accés per a una operació esporàdica degudament justificada,...

En aquest cas no caldrà imprimir el document, que serà vàlid per una data concreta. Amb aquest permís només es podrà circular i fer una aturada, però no estacionar dins els límits de la ZPR. Un equip d'informadors municipals durà a terme labors informatives a la població des d'aquesta setmana. A més, l'Ajuntament de Manacor també habilitarà un punt fix d'informació per a totes aquelles persones que necessitin suport a l'hora de tramitar les autoritzacions.

"El centre de Manacor té les dimensions, l’entramat urbà i les característiques idònies per potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en patinet i permetre així més zones per als vianants. D’aquesta manera aconseguim una mobilitat molt més segura, agradable i atractiva, tant a nivell social com a nivell comercial», ha assegurat el delegat de Medi Ambient i Mobilitat, Sebastià Llodrà.

És important que «pensem abans d’agafar el cotxe», ha afegit, ja que «a Manacor en 10 minuts arribam gairebé a qualsevol punt de la ciutat». Dins la ZPR s’han establert alguns vials lliures, en els que no serà necessari disposar d’autorització.

Així i tot, sí que hi seran d’aplicació les demés regles, com ara la prioritat per als vianants o la limitació de velocitat. Així mateix, també s’ha establert una zona d’estacionament comercial lliure, al voltant de la Plaça Constitució (de ses Verdures), en què s’establirà un sistema per afavorir la rotació dels vehicles que hi estacionin.  

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


13
12
Joan Riutort
El Manacor del futur és sense cotxes i amb els carrers plens de gent passejant, caminat i comprant.
Miquel
Es cotxos seguirán a nes barris lindants no deseparexeran i de paso fotre se gent de aquesta zone
Manacorí
Me sembla perfecte la proposta. Cap peotinització té volta enrere després, tothom la defensa a muerte as cap dun temps.
En rusca
Em vaig riure dels vales dels comerços. I han estar tot un èxit Esper que aixo també Doni bons resultats Mal asumpte per els profesionales I instaladors Amb furgonetes. Hauran d'encarir tarifes
Maria
Los poderosos de siempre desarrollando polígonos a las afueras de Manacor y su amiga del ayuntamiento matando el comercio del centro
alucino
y todos los que vienen de otros pueblos llevaran el patinete en el maletero??
tomeu
supongo que nos rebajaran el impuesto de circulacion
Maria
Acas no recordau quan es va fer el centre peatonal? Tothom plorava... i ara? Tothom esta encantat. Que voleu, anar a cagar amb el cotxe???
pedro
entre armengol y el iluminado de alcalde quieren arruinar totalmente el comercio en manacor
pep riera
me parece que se montará la gorda en este poble con esta medida, al tiempo, manacor no es una ciutat, es un puto poble